Het bestuur

Het bestuur van Vastgoed Binnenstad Leiden is namens de leden gesprekspartner bij lokale organisaties en vertegenwoordigd de vereniging in diverse overlegorganen. Om de belangen van de vastgoedeigenaren zo goed mogelijk te behartigen neemt de verenging deel aan het bestuur van het Centrummanagement Leiden en zijn wij tevens partner bij het Binnenstadsconvenant met de gemeente Leiden. Hieronder leest u meer over de activiteiten van de bestuursleden.

Alexander C. Geertsema

Jan Jeroen Schaap

Sjaak Scheffer

Voorzitter  Penningmeester Bestuurslid
E-mail: geertsem@xs4all.nl  E-mail: jj.schaap@basis.nl E-mail: sjaak@burgerpoort.nl
Geboren in 1956 en sinds 1977 woonachtig in Leiden.
Vele jaren actief in Leiden en betrokken bij ondernemend Leiden.
Als voormalig wethouder van Leiden, destijds verantwoordelijk voor de gemeentelijke vastgoed portefeuille.
Sinds 14 januari 2009 voorzitter van Vastgoed Binnenstad Leiden. Voor de vereniging zet ik mij in om de her ontwikkelingen in de binnenstad te steunen en waar mogelijk te initiëren. Verbeteren van de bereikbaarheid , het parkeren, de aantrekkelijkheid en het winkelaanbod in de binnenstad zijn daarbij onze kerndoelen.
Eigen optiekbedrijf gehad van 1975 tot 1998. Betrokken geweest bij de renovatie en vernieuwing van winkelcentrum de Luifelbaan. Net afgetreden, maar jaren actief geweest als penningmeester van het Ondernemersfonds en als adviseur bij Stichting Ondernemers-klankbord. Daarnaast ook jarenlang zitting gehad als vertegenwoordiger van het Vastgoed in het bestuur van het Centrummanagement. Momenteel actief in diverse andere bestuursfuncties. Kortom als geboren en getogen Leidenaar probeer ik op economisch gebied iets te betekenen voor mijn stad.
LinkedIn profiel →  LinkedIn profiel → LinkedIn profiel →

Teade Groen

Claes Korswagen

Doran van der Kloes

Bestuurslid  Bestuurslid Bestuurslid
E-mail: info@vastgoedbinnenstadleiden.nl  E-mail: claes@korswagen.nl  E-mail: kloes28@gmail.com
Geboren in 1963, thans woonachtig in Oegstgeest. Sinds 1992 werkzaam in het vastgoed en vanaf 2000 werkzaam in Amsterdam als Asset Manager bij Syntrus Achmea Vastgoed (c.q. haar rechtsvoorgangers). Daar werkzaam bij de Business Unit Winkelbeleggingen en verantwoordelijk voor een deel van de winkelportefeuille. Geconstateerd dient te worden dat de concurrentiepositie van Leiden steeds verder verslechterd en omliggende winkelsteden fors terrein hebben gewonnen ten kosten van Leiden. Er dient concreet gewerkt te worden aan versterking van het binnenstedelijke winkelaanbod, goede parkeervoorzieningen en bereikbaarheid. Vastgoed Binnenstad Leiden is als collectieve vertegenwoordiger van vastgoedeigenaren daarin belangrijke partij en gesprekspartner. Leiden is een stad met enorm veel mogelijkheden, het wordt tijd dat die daadwerkelijk benut gaan worden. Geboren in 1968, momenteel woonachtig in Wassenaar.
Na het volgen van een bouwkundige opleiding, sinds 1991 werkzaam binnen de vastgoedbranche.Als lid van de 4e  generatie, samen met de mede directeur/eigenaar, verantwoordelijk voor het beleid binnen Tauro en tevens verantwoordelijk voor de commerciële en financiële afdelingen bij Tauro.Korswagen is altijd verbonden geweest met de bouw en onroerende goederen.

 

Door de in de loop van de jaren opgebouwde ruime kennis op het gebied van Vastgoedbeheer en een uitgebreid kennisnetwerk waaronder Gemeenten hopen wij te kunnen bijdragen aan een bredere oriëntatie, zowel Randstedelijk als op Landelijk niveau.

Sinds maart 2016 ben ik weer woonachtig in Leiden na hier eerder in 1962 geboren te zijn.  Ik ben naast bewoner van Leiden ook vastgoedeigenaar en ondernemer. Ik ben opgeleid als jurist Ondernemingsrecht (Universiteit Leiden). Het ondernemerschap heb ik van huis uit meegekregen.

Als bestuurslid van Vastgoed Binnenstad Leiden probeer ik als betrokken inwoner en ondernemer een bijdrage te leveren aan een vitale economisch gezonde Binnenstad. Binnen het huidige politieke klimaat van Leiden is het van het grootste belang de stem van de Vastgoed Eigenaren te laten horen daar waar het gaat om dossiers als mobiliteit, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid.

Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de Ondernemersvereniging Hartje Leiden.

 LinkedIn profiel →  LinkedIn profiel →  LinkedIn profiel →