De vereniging

 

Vastgoed Binnenstad Leiden

 

Vastgoed Binnenstad Leiden is een vereniging waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad van Leiden. Eigenaren kunnen zowel individuele eigenaren als particuliere en professionele beleggers zijn.

Doel

Doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van vastgoed om zo bij te dragen aan een positieve waardeontwikkeling van het commerciƫle vastgoed in de binnenstad van Leiden.

Het doel van de vereniging wordt nagestreefd door:

  • op te treden als belangenbehartiger van de eigenaren van commercieel vastgoed in het algemeen en met name ten opzichte van de gemeente Leiden en haar beleid;
  • gesprekspartner te vormen voor de (lokale) overheid bij beleidsvorming ten aanzien van alle onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de waarde van commerciĆ«le vastgoedbeleggingen;
  • het versterken van contacten tussen eigenaren en het bijdragen aan informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling alsmede tussen eigenaren en ondernemersverenigingen, makelaardij, gemeente Leiden, Centrum Management Leiden en alle overige bij de binnenstad van Leiden betrokken partijen.
  • participeren in bestuur Centrum Management Leiden

Belangenbehartiging

Alle activiteiten die de Vastgoed Binnenstad Leiden uitvoert zijn gericht op de realisering van haar doelstelling. Vastgoed Binnenstad Leiden zal haar standpunt bepalen ten aanzien van voor de waarde van commercieel vastgoed relevante onderwerpen en zij zal concrete activiteiten ondernemen om haar belangen optimaal behartigd te zien. Tevens zal de vereniging haar standpunten zelfstandig inbrengen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen met betrekking tot de binnenstad. Daarnaast zal zij gestructureerd overleg voeren met de overheid en overkoepelende belangenorganisaties.